Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Требухівської сільської ради з відповідним аналізом регуляторного впливу «Про встановлення тарифів на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством «Сервіс»

опубліковано 18 груд. 2018 р., 00:06 Секретар сільради   [ оновлено 18 груд. 2018 р., 00:14 ]

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення

Требухівської сільської ради з відповідним аналізом регуляторного впливу

«Про встановлення тарифів  на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством  «Сервіс»

Требухівська сільська повідомляє, що на дошці об’яв села Требухів 01.12.2018 року оприлюднений проект рішення Требухівської сільської ради з відповідним аналізом регуляторного впливу «Про встановлення тарифів  на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством  «Сервіс»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV, та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет Требухівської сільської ради повідомляє про наміри оприлюднити регуляторний акт - проект рішення Требухівської сільської ради «Про встановлення тарифів  на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством  «Сервіс»

Проект спрямований  на приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами розрахунків щодо забезпечення належного надання населенню послуг, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів.

Поштова та електронна адреса розробника проекту: 07454, Київська обл., Броварський район, с. Требухів,вул. Парникова 1/а  тел. 7-10-52, e-mail: kp_servis_trebuhiv@ukr.net

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Требухівська сільської ради http://www.trebukhiv-rada.gov.ua/.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. 

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 07454 Требухівська сільська рада Київська обл., Броварський район, с. Требухів, вул. Гоголівська,5 тел. 7-10-54, e-mail: kp_servis_trebuhiv@ukr.net


Сільський голова                                            В.В.Куць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного акту рішення Требухівської сільської ради «Про встановлення тарифів  на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством  «Сервіс»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03р. №1160-ІУ та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Требухівської сільської ради «Про встановлення тарифів  на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством  «Сервіс»

1. Опис проблеми,  яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

        В селі Требухів, у сфері надання комунальних послуг з водопостачання та водовідведення єдиним виробником послуг - є комунальне підприємство «Сервіс».

       Утримання власних і прийнятих підрозділів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг - населенням, бюджетними організаціями та установами, іншими сторонніми організаціями та підприємствами села. 
        Розрахунок вартості послуг з водовідведення здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу відповідно до річних планів діяльності підприємства, економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах з урахуванням основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків , кошторисів з урахування ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді, а також з врахуванням змін обсягів подачі води, змін використання матеріальних та трудових ресурсів. 
        Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг з водовідведення – відшкодування повної собівартості послуг. Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення і переобладнання системи водопостачання розподілу води, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращення показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель. 
        З метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на виробництво послуг за рахунок зміни зони обслуговування, цін на енергоносії, росту чисельності та мінімальної заробітної плати. Проаналізувавши ситуацію, склалась потреба оперативного вирішення питання встановлення тарифів. Як виявилося на практиці, зростання цін в країні на всі матеріали та послуги негативно впливає на фінансове становище підприємства і є загрозою для подальшого своєчасного надання якісних послуг. 
        Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив. 
- Споживачі послуг - не будуть отримувати послуги з водовідведення своєчасно, в необхідному обсязі та належної якості; 
- Виробник послуг - не зможе утримувати виробництво в належному стані для безперебійного забезпечення споживачів якісними послугами в повному обсязі. 

                                     2. Цілі регулювання. 

        Основною ціллю даного регулювання є виконання у сфері послуг з водопостачання Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІУ «Про житлово - комунальні послуги» ( далі - Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення». 

                              Цілями регулювання є : 
- надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства; 
- дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг; 
- забезпечення функціонування підприємства - виробника послуг на умовах самофінансування; 
- утримання у належному стані засобів виробництва; 
- дотримання та виконання нормативів трудового законодавства та колективного договору; 
- забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів. 

                             3. Альтернативи. 
       1. Встановлення нових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення  які відповідають економічно обґрунтованим витратам на виробництво цих послуг. 
       2. З 05.12.2018 року встановити слідуючи тарифи:

        - водопостачання для населення – 15,40грн/м3, без ПДВ;
        -водопостачання для бюджетних установ - 16,50 грн/1м3, без ПДВ;

- водопостачання для інших підприємств - 18,00 грн/1 м3, без ПДВ; 

- водовідведення для населення – 16,30 грн/1м3, без ПДВ;
        -водовідведення  для бюджетних  установ - 21,00грн/1 м3, без ПДВ;

-водовідведення для інших підприємств - 24,00грн/1 м3, без ПДВ;

 

Встановлення даних тарифів покращить стан надання послуг; 100% відшкодування економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг не потребує компенсації з місцевого бюджету різниці в тарифах. 
Фактичне зростання цін на виробничі матеріали, паливо-мастильні матеріали, додаткові обсяги обслуговування та збільшення кількості споживачів не дає можливості покривати витрати на виробництво, що тягне погіршення якості послуг та стану виробництва. 
        Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у місцевому бюджеті повинні бути закладені кошти на відшкодування різниці між діючими тарифами та економічно обґрунтованими витратами на виробництво зазначених послуг . 

                               4. Відповідні заходи і механізм,

який пропонується застосувати для розв'язання проблеми. 

Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної політики : 
- узгодження з відповідними службами; прийняття рішення; 
- інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованих змін тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення;
- взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих тарифів; 
- врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень. 
         Проект рішення Требухівської сільської ради «
Про встановлення тарифів  на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством  «Сервіс» встановлює тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення: 

         - водопостачання для населення – 15,40 грн/м3, без ПДВ;

         - водопостачання для бюджетних установ - 16,50грн/1м3, без ПДВ;

- водопостачання для інших підприємств - 18,00грн/1м3, без ПДВ;

- водовідведення для населення – 16,30 грн/м3, без ПДВ;

- водовідведення  для бюджетних установ - 21,00грн/1 м3, без ПДВ; 
        - водовідведення для інших підприємств – 24,00грн/1 м3, без ПДВ.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальним та обґрунтованим в зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем. 
        Це стає можливим завдяки затвердженню зазначеним рішенням Требухівської  сільської ради: 
- тарифів на послуги водопостачання,водовідведення  які будуть відповідати цілям регулювання. 
       Розробка рішення здійснюється за принципами : 
- законності; 
- гласності (відкритості, прозорості, загальнодоступності). 

                                                     6. Строк дії рішення. 

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на певні категорії споживачів комунальних послуг з водопостачання є загальнообов'язковим до застосування на території Требухівської сільської ради, та строк дії якого не визначено. 

                        7. Показники результативності регуляторного акта. 

Результативність рішення буде проводитися за допомогою порівняння числових показників: доходи, середній тариф; витрати, собівартість; фінансовий результат; сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством; . 
        За прогнозом, результативність дії регуляторного акту в наступному: 
- беззбиткова діяльність комунального підприємства по забезпеченню водопостачання та водовідведення; 
- реалізація плану поточних ремонтів за рахунок власних коштів, які спрямовані, в першу чергу, на зменшення витоків і втрат води, підвищення якості надання послуг та надійності виробничого обладнання. 
         Формування тарифів виконувалось з урахуванням витрат на здійснення поточних ремонтів та впровадження виробничо-технічних заходів спрямованих на поліпшення систем водопостачання. Для впровадження вибрані тільки ті, які повністю або частково розв’язують проблеми споживачів і одночасно дозволяють підвищити надійність виробничого обладнання. 
         У відповідності із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  від 11.09.2003, № 1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта визначається кількістю осіб, що: 
- прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації за результатами оприлюднення; 
- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування; 
- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами. 

                          8. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження  

                                    результативності акта. 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде проведена за допомогою періодичного відстеження результативності регуляторного акта. 
        На основі наданих звітів вказаним управлінням буде здійснюватись базове відстеження цього регуляторного акта через рік після затвердження регуляторного акта. Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності. Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом. 
        Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись : 
- за допомогою моніторингу цін; 
- на підставі подання звіту по результатам виробничо-господарської діяльності КП «Сервіс». 
        Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

с. Требухів                                      проект

 

«Про встановлення тарифів  на надання комунальних  послуг на централізоване водопостачання та водовідведення комунальним підприємством  «Сервіс»

 

          Розглянувши клопотання директора КП «Сервіс» Лук’яненко Р.М.  щодо необхідності встановлення тарифів на надання комунальних послуг, , приймаючи до уваги надані калькуляції витрат з надання комунальних послуг, на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р., відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на послуги з водопостачання,водовідведення  які відповідають економічно обґрунтованим витратам на виробництво цих послуг, відповідно до додатку 1, а саме:

1.     Тарифи на послуги централізованого водопостачання холодної води для населення I-II-III груп споживачів становлять :

-         I група (населення) – 15,40 грн/м3, без ПДВ;

-         II група (бюджетні установи) – 16,50 грн/м3,без ПДВ;

-         III група (підприємства) – 18,00 грн/м3, без ПДВ

2.     Тарифи на послуги централізованого водовідведення для I-II-III груп споживачів становлять :

-         I група (населення) – 16,30грн/за м3, без ПДВ;

-         II група (бюджетні установи) - 21,00грн/ за м3, без ПДВ;

-         III група (підприємства)  - 24,00грн/за м3, без ПДВ.

2.    Проводити розрахунки із споживачами по затверджених тарифах з 01.01.2019 року.

3.   Оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті на офіційному сайті Требухівської  сільської ради http://www.trebukhiv-rada.gov.ua/.

Сільський голова                                                   В.В. Куць

 

ТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СЕРВІС”

 

Україна, 07454 с. Требухів, рн..Парникова, 1а

 код ЄДРПОУ 31129393                                                                                   тел./факс: (045-94) 710-52

E-mail: kp_servis_trebuhiv@ukr.net                                                                                         

 

 


№__________                                                                  від «____» _____________ 2018р.

 

 

Обґрунтування коригування тарифів по КП «Сервіс»

на централізоване водопостачання та водовідведення

 

            Діючий тариф на холодне водопостачання та водовідведення був затверджений рішенням виконавчого комітету Требухівської сільської ради №148 від 27.10.2011р.

            Причиною коригування тарифів являється необхідність уникнення збитковості підприємства та забезпечення безперебійного надання житлово-комунальних послуг.

 

Коригування тарифів КП «Сервіс» здійснює у зв`язку з:

 

1.     Підвищенням мінімальної заробітної плати. Тариф на водопостачання та водовідведення був розрахований при мінімальній заробітниій платі – 985,00грн., а з 01.01.2019р. вона складає 4173,00грн. Це складає підвищення на 423,7%;

2.     Підвищенням цін на електроенергію з 0,94грн. за 1 кВт до 2,56грн. за 1 кВт. Це складає підвищення на 272,34%;

3.     Підвищенням цін на обладнання, матеріали, ремонт та ін.;

4.     Зміна обсягів споживання;

5.     Необхідність у проведенні поточних ремонтів мереж водопостачання та водовідведення.

 

 

 

 

Директор КП «Сервіс»                                                                             Р.М. Лук`яненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Требухівської сільської ради

№_____ від ______________ 2018р.

 

Структура тарифу на послуги з централізованого водопостачання

по КП «Сервіс» на 2019р.

 

№ п/п

Найменування показників

Рівень витрат

тис. грн. на рік

грн./м3

1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

651554,51

6,5

 

витрати на електроенергію

91574,51

0,9

 

інші витрати

-

-

 

прямі витрати на оплату праці

459000,00

4,6

 

відрахування на соціальні заходи

100980,00

1,0

 

амортизаційні відрахування

-

-

 

витрати на ремонт

-

-

 

інші витрати

-

-

2

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

197685,86

2,0

 

амортизаційні відрахування

28489,86

0,3

 

витрати на ремонт, в тому числі: запасні частини та матеріали (засувки, крани, згони, труби, витрати на охорону праці

 

150396,00

 

1,5

 

інші витрати

18800,00

0,2

3

Адміністративні витрати, у тому числі:

693684,55

7,0

 

витрати н оплату праці

450000,00

4,5

 

відрахування на соціальні заходи

99000,00

1,0

 

амортизаційні відрахування

2582,75

0,03

 

витрати на ремонт

96000,00

1,0

 

інші витрати, в тому числі:

-          канцелярські витрати (книги, папір, заправка картриджів, тощо);

-          поштові витрати;

-          касове обслуговування (банк);

-          програмне забезпечення (здача звітів).

 

 

 

46101,80

 

 

 

0,4

4

Повна собівартість

1542924,92

15,40

5

Всього витрат, тис.грн.

1542924,92

15,40

6

Тариф на послуги з централізованого водопостачання без ПДВ

15,40

 

7

Водопостачання для бюджетних установ

16,50

 

8

Водопостачання для інших підприємств

18,00

 

 

 

 

Директор КП «Сервіс»                                                                             Р.М. Лук`яненко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Требухівської сільської ради

№_____ від ______________ 2018р.

 

Структура тарифу на послуги з централізованого водовідведення

по КП «Сервіс» на 2019р.

 

№ п/п

Найменування показників

Рівень витрат

тис. грн. на рік

грн./м3

1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

500649,45

5,0

 

витрати на електроенергію

138309,45

1,4

 

інші витрати

-

-

 

прямі витрати на оплату праці

297000,00

2,9

 

відрахування на соціальні заходи

65340,00

0,6

 

амортизаційні відрахування

-

-

 

витрати на ремонт

-

-

 

інші витрати

-

-

2

Загальновиробничі витрати, у тому числі:

434011,12

4,3

 

амортизаційні відрахування

36475,00

0,4

 

витрати на ремонт, в тому числі: запасні частини та матеріали (засувки, крани, згони, труби, витрати на охорону праці

154500,00

1,5

 

чистка приймального відділення КНС

127236,12

1,3

 

витрати на очищення та стоків (ККЕУ)

115000,00

1,15

 

інші витрати

800,00

0,01

3

Адміністративні витрати, у тому числі:

693684,55

7,0

 

витрати н оплату праці

450000,00

4,5

 

відрахування на соціальні заходи

99000,00

1,0

 

амортизаційні відрахування

2582,75

0,03

 

витрати на ремонт

96000,00

1,0

 

інші витрати, в тому числі:

-          канцелярські витрати (книги, папір, заправка картриджів, тощо);

-          поштові витрати;

-          касове обслуговування (банк);

-          програмне забезпечення (здача звітів).

 

 

 

46101,80

 

 

 

0,4

4

Повна собівартість

1628345,12

16,3

5

Всього витрат, тис.грн.

1628345,12

16,3

6

Тариф на послуги з централізованого водопостачання без ПДВ

 

16,3

 

7

Водовідведення для бюджетних установ

 

21,00

8

Водовідведення для інших підприємств

 

24,00

 

 

 

Директор КП «Сервіс»                                                                             Р.М. Лук`яненко

 

 

 

 

 

Розрахунок адміністративних витрат на 2019р.

 

 

Стаття витрат

Водопостачання та водовідведення

розрахунок

сума, грн.

Основна та додаткова заробітна плата

Штатний розпис

 

Колективний договір

7

 

110000,00+5500,00+8500,00+6500,00+

 

7000,00=37500,00*12 міс. = 450000,00грн.

 

Директор (10000,00);

Головний інженер (5500,00);

Головний бухгалтер (8500,00);

Бухгалтер (6500,00);

Економіст (7000,00).

Відрахування на соціальні заходи

22%

99000,00

Канцелярські, поштові,телефонні витрати, витрати на програмне забезпечення

Згідно цін та тарифів на послуги

25801,80 (2150,15/міс)

Амортизація основних засобів загальногосподарсь -кого призначення

Розрахунок амортизаційних відрахувань

2582,75

Всього

 

577384,55

 

 

 

 

Директор КП «Сервіс»                                                                             Р.М. Лук`яненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок загальновиробничих витрат на 2019р.

 

 

Стаття витрат

водопостачання

водовідведення

розрахунок

сума, грн.

розрахунок

сума, грн.

Амортизація основних засобів

Розрахунок амортизаційних відрахувань

 

 

28489,86

Розрахунок амортизаційних відрахувань

 

 

36475,00

Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних засобів пов`язані з поліпшенням основних виробничих фондів

Ремонти насосів, двигунів, матеріали, тощо

 

 

145896,00

 

 

 

150000,00

Витрати на охорону праці

 

4500,00

 

4500,00

Техогляд транспортних засобів та механізмів

 

 

800,00

 

 

800,00

Плата за підготовку матеріалів до погодження спецводокористування

 

 

 

18000,00

 

 

 

 

Всього

 

197685,86

 

191775,00

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП «Сервіс»                                                                             Р.М. Лук`яненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прямих матеріальних витрат на оплату праці 2019р.

 

Стаття витрат

водопостачання

водовідведення

розрахунок

сума, грн.

розрахунок

сума, грн.

Штатний розпис:

 

Штатний розпис:

 

Основна заробітна плата виробничих працівників

Водонапірна мережа: скважини №1, №4

Машиніст насосних установок 1люд.

4500,00грн./міс.

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткуван. 1 люд.

4500,00грн./міс.

 

Слюсар аварійно-відновлюваних роб. 3люд.

4500,00грн./міс.=13500,00

 

Електогазозварювальник 0,5 люд.

2250,00грн./міс

 

Контролер водопровідного господ.

2 люд.

4500,00грн./міс.= 9000,00

 

Обхідник водопровідної мережі 1 люд.

4500,00грн./міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38250,000 міс.*12міс.=

459000,00грн.

КНС №1

 

Машиніст насосних установок 1люд.

4500,00грн./міс.

 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 2люд.

4500,00грн/міс.=9000,00

 

Електогазозварювальник 0,5 люд.

2250,00грн./міс

 

Обхідник каналізаційної мережі 1 люд.

4500,00грн./міс.

 

Технік з експлуатації мереж і споруд водо каналізаційного господарства 1 люд.

4500,00грн./міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24750,00 міс.*12міс.=

297000,00

Всього

 

459000,00

 

297000,00

 

 

Розрахунок прямих матеріальних витрат на оплату праці 2019р.

 

Стаття витрат

водопостачання

водовідведення

розрахунок

сума, грн.

розрахунок

сума, грн.

Відрахування на соціальні заходи

 

ЄСВ 22%

 

100980,00

 

ЄСВ 22%

 

65340,00

 

 

 

 

 

Всього

 

100980,00

 

65340,00

 

 

Директор КП «Сервіс»                                                                             Р.М. Лук`яненко

 

 

 

Розрахунок витрат електроенергії для водопостачання

 

Планова подача води: 18000,00 м3/рік

 

Артезіанська свердловина №1, рік буріння – 1965р.

 

            Час роботи глибинних насосів ЕЦВ 8-16-120, глибина занурення – 53м, діаметр водопідйомної колони – 80мм, продуктивність насосу 13 м3/год = 312м3/добу = 113 880 тис.м3/рік. Потужність 13кВт/год.*6*365=28470 кВт/год./рік

 

Артезіанська свердловина №4, рік буріння – 1988р.

            Час роботи глибинних насосів ЕЦВ 8-6,5-85, глибина занурення – 44м, діаметр водопідйомної колони – 50мм, продуктивність насосу 6,5 м3/год = 156м3/добу = 56940 тис.м3/рік. Потужність 2,8кВт/год.*12*365=12264 кВт/год./рік

 

Автоматика 0,2 кВт*6год/добу * 365 днів = 438кВт/год/рік

 

Артезіанські свердловини №1: освітлення 0,2 кВт*1 год/добу*365 = 73 кВт/год/рік.

 

Артезіанські свердловини №4: освітлення 0,4 кВт*1 год/добу*365 = 146 кВт/год/рік.

 

            Свердловини №2,№3 – знаходяться на території ТзОВ «Орімі ЛТД» - доступу до цих свердловин КП «Сервіс» не має.

 

Каналізаційні насосні станції: насос GMS 40-80 BS

Продуктивність – 85м3/год., напір 61м, норм.

Потужність Р2 – 18,2 кВт*2*365днів = 13286 кВт/год/рік.

 

            Мережа водовідведення має протяжність 19,158км, з однією насосною станцією (КНС) потужність мережі 16м3/год.

 

Всього витрат електроенергії становлять за рік:

54239 кВт*2,55грн. = 138309,45грн.

 

 

 

Директор КП «Сервіс»                                                                             Р.М. Лук`яненко

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments