Новини та оголошення

Про перенесення грмадських слухань щодо детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,7000 га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха на невизначений термін

опубліковано Секретар сільради

ОГОЛОШЕННЯ

Требухівська сільська рада Броварського району Київської області повідомляє про те, що в зв’язку з введеним карантином щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території Требухівської сільської ради, громадські слухання щодо детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,7000 га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Требухівської сільської ради, Броварського району, Київської області, які були заплановані на 23 квітня переносяться на не визначений термін. Про час та місце проведення вищезазначених громадських слухань буде повідомлено.

Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій в проекті детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,70 га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Требухівської сільської ради, Броварського району, Київської області

опубліковано 2 квіт. 2020 р., 02:18 Секретар сільради

ОГОЛОШЕННЯ

Требухівська сільська рада Броварського району Київської області повідомляє громадськість про початок процедури розгляду та врахування пропозицій в проекті детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,70га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Требухівської сільської ради, Броварського району, Київської області

Детальний план території розроблено згідно рішення № 316  35 сесія 7 скликання  від 11.04.2019 р.

Проведення громадських слухань відбудеться 23 квітня 2020 року о 11-00 в приміщенні Требухівської сільської ради. Пропозиції та зауваження надаються у письмовій формі до 21.04.2020 за адресою: 07454,  Київська область, Броварський район, с. Требухів, вулиця Гоголівська, 5 .

Розробник детального плану території ТзОВ «МІРА ЦЕНТР».

УВАГА МЕДПРАЦІВНИКІВ Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, які проживають в с. Требухів с. Переможець !!!

опубліковано 30 бер. 2020 р., 05:00 Секретар сільради

Своєчасний підвіз медпрацівників Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, які проживають в с. Требухів с. Переможець буде здійснюватись автобусом марки Богдан (реєстраційний номер) АІ1696СХ за маршрутом: с. Гоголів – с. Русанів – с. Світильня –  с. Плоске –  с. Гоголів – с. Требухів – м. Бровари «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» та в зворотному напрямку.

В населеному пункті одна зупинка в центрі села або біля сільської ради

Орієнтовний час прибуття автобуса: 7:00 год.

Час прибуття до місця призначення: 7:50 год. 

Щодо визначення необхідності проведення стратегічної екологічної оцінки до «Детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,70га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Броварського району, Київської області».

опубліковано 18 бер. 2020 р., 03:56 Секретар сільради

Повідомляємо, що згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування,- розділу IV ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО, Броварською районною державною адміністрацією Київської області перед тим як розпочати процедуру СЕО було прийнято рішення визначити чи підлягає проект ДПТ цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту ДПТ, що відіграє велику роль у забезпечені ефективності системи СЕО в цілому.

Попередня оцінка основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДПТ процедурі СЕО.

врахувавши:

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування від 10 серпня 2018 року № 296

ЗАКОН УКРАЇНИ Про стратегічну екологічну оцінку від 20 березня 2018 року

№2354-VІІІ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 року

2059-VШ

Згідно визначених завданням на проектування техніко-економічних показників, а саме:

1. Площа розробки ДПТ –16,4835га (15,70га згідно рішення№ 316 35 сесія 7скл.від 11.04.2019 р)

а також можливості одночасної відповідності двом критеріям відповідно до статті 2 Закону, а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Замовник на підставі рекомендацій приймає рішення про не розроблення стратегічної екологічної оцінки до «Детального плану території для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Требухівської сільської ради, Броварського району, Київської області».

                                                                        ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01004, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 1/2-А

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 15,70га, для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Требухівської сільської ради, Броварського району, Київської області»

 

1.

Замовник

Требухівська сільська рада Броварського району Київської області.

2.

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території для індивідуальної житлової забудови по вул. Тиха, в с. Требухів, Броварського району, Київської області планується розробити з метою:

·         уточнення положень Генерального плану с. Требухів;

·         уточнення планувальної структури, просторової композиції,          

параметрів забудови та ландшафтної організації території

житлових будинків та господарських споруд;

·         обґрунтування потреб формування нових земельних 

ділянок та визначення їх цільового призначення;

Орієнтовна площа території детального планування –15,70га.

3.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для

Реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення

місцезнаходження, розмір, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об'єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

4.

 

 

 

 

 

Ймовірні наслідки - для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

·       ймовірне зниження якості атмосферного повітря через підвищення транспортного руху

·       збереження існуючих дерев шляхом включення їх до меж озеленених та благоустроєних зон;

·       порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

·       акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

 

 

·     для територій з природоохоронним статусом

·       Об'єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.

·       Природо-захистна зона від водойм та каналів, згідно генерального плану с. Требухів

 

·     транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, відсутні

5.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У разі не затвердження детального плану території альтернативні варіанти використання території будуть розглянуті на засіданні архітектурно-містобудівної ради при РДА Броварського району Київської області.

6.

Дослідження, які необхідно провести,

методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;

проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації.

7.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

9.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Требухівської сільської ради (07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Гоголівська,5) у строк, що не перевищує 15 днів з дня публікування цієї заяви.

 Голова Требухівської сільської ради                                В. В. КУЦЬ

Про заходи із попередження виникнення та розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області

опубліковано 18 бер. 2020 р., 03:24 Секретар сільради

ТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 16 березня  2020 року                                                               № 20

с. Требухів

 

Про заходи із попередження виникнення та розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області

 Відповідно до законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», на виконання Протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 № 2, Протоколу  позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 № 3, з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 на території населених пунктів Требухівської сільської ради, з урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, на виконання листа  Броварської районної державної адміністрації  № 264/01-16 від 13.03.2020 «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись статею 42, частиною 8 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності на території населених пунктів Требухівської сільської ради до 03 квітня 2020 року вжити відповідних заходів, а саме:

1.1. Запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа персоналу,  усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань.

1.2. Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, за можливістю здійснювання дезінфекційних заходів.

2. Тимчасово призупинити роботу закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, барів, ринків, розважальних закладів, спортивних комплексів, закладів побутового обслуговування та інших закладів надання послуг з 16 березня 2020 року до 03 квітня 2020 року.

3. Рекомендувати продовжити роботу продуктових магазинів, аптек, банків та АЗС, але з дотриманням заходів протиепідеміологічної безпеки.

4. Обмежити відвідування адміністративних будівель в населених пунктах Требухівської сільської ради Броварського району за місцем їх знаходження до 03 квітня 2020 року.

5. Скасувати проведення особистих прийомів громадян в населених пунктах Требухівської сільської ради до особливого розпорядження.

6. Консультації, прийом заяв від фізичних та юридичних осіб здійснювати в телефонному режимі: конт.тел. (04594) 71-054 – секретар друкарка діловод Требухівської сільської ради, поштою та за допомогою електронних засобів комунікацій (електронна адреса: trebuhsr@ukr.net)

7. Наради, засідання з питань, які потребують оперативного вирішення, проводити в он-лайн режимі.

8. Забезпечити інформування відвідувачів про тимчасове обмеження допуску до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень.

9. Облаштувати на адміністративних будівлях Требухівської сільської ради скриньки для залишення громадянами заяв, скарг, пропозицій.

10. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараження інфекцією.

11. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                        В.В. Куць

 

Про розгляд та врахування пропозицій в проекті детального плану території частини кварталу обмеженого вул. Броварська, вул. Центральна, вул. Старий шлях в с. Требухів Броварського району Київської області

опубліковано 27 лют. 2020 р., 06:52 Секретар сільради   [ оновлено 27 лют. 2020 р., 07:43 ]

Требухівська сільська рада Броварського району Київської області повідомляє громадськість про початок процедури розгляду та врахування пропозицій в проекті детального плану території частини кварталу обмеженого вул. Броварська, вул. Центральна, вул. Старий шлях в с. Требухів Броварського району Київської області.
Детальний план розроблений з метою деталізації існуючого генерального плану с. Требухів.
Основні техніко -економічні показники:
Територія в межах проекту 2,9314 га
Замовник-Требухівська сільська рада
Розробник-ФОП Лавро Ю.К.
Ознайомитись з проектом містобудівної документації та пояснювальною запискою, подати зауваження і пропозиції можна у письмовій формі в кабінеті землевпорядника в Требухівській сільській раді за адресою (07454, Україна, Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Гоголівська, 5тел+38(04594)71-054) до 25 березня 2020 року
Громадські слухання відбудуться 19 березня 2020 року в приміщені сільської ради  о 14:30год.Про повторне скликання 37 позачергової сесії 7 скликання Требухівської сільської ради на 26.02.2020 р.

опубліковано 21 лют. 2020 р., 05:33 Секретар сільради

повторно скликати 37 позачергову сесію сільської ради сьомого скликання 26 лютого 2020
року у с. Требухів;
- повторне пленарне засідання сесії провести 26 лютого 2020 року о 19-й годині в
приміщенні Требухівської сільської ради за адресою: с. Требухів, вулиця Гоголівська, 5.
На розгляд 37 позачергової сесії сільської ради 7 скликання передбачається винести такі
питання:
1. Про надання дозволу на розробку детального планування території земельної
ділянки площею 0,0500 га в с. Требухів.
2. Про надання дозволу на розробку детального планування території земельної
ділянки площею 0,3000 га в с. Требухів.
3. Про надання дозволу на розробку детального планування території земельної
ділянки в с. Требухів.
4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з метою формування земель комунальної власності територіальної громади с. Требухів та
с. Переможець.
5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою
формування комунальної власності Требухівської сільської ради для будівництва та
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення площею 12,0000 га. що розташована по вул.
Лугова-Грушевського с. Требухів Броварського району Київської області.
6. Про внесення зміни в рішення сільської ради від 30.03.2015 р. за № 1358 «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Заєць А.П.»
7. Про внесення зміни в рішення сільської ради від 13.09.2018 р. за № 275 «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Олійник М.Л.»
8. Про внесення зміни в рішення сільської ради від 11.04.2019 р. за № 321 «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Чебан Антону Сергійовичу»
9. Про внесення зміни в рішення сільської ради від 11.04.2019 р. за № 343 «Про
надання в оренду земельної ділянки гр. Кіктєвій О.І.»
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передача в оренду ПрАТ «Київобленерго».
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості громадянам в межах с. Требухів
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачі земельної ділянки у власність громадянам в межах с. Требухів Броварського району
Київської області
13. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам в межах с. Требухів, Броварського району, Київської області.
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в користування на умовах оренди Броварському районному споживчому товаристві.

15. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Требухів.
16. Про надання в оренду земельних ділянок Броварському районному споживчому
товариству.
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове
призначення яких змінюється гр. Власенко Т.М.
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Смірнової С.І.
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Гриневича М.В.
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Єгоршин В.В.
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Кузьмін І.В. та гр. Доліч А.О.
22. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості Тимченко Надії
Володимирівні, Овчар Олександру Володимировичу, Овчар Сергію Володимировичу.
23. Надання дозволу на розробку детального плану території площею 0,3202 га 
24. Надання дозволу на розробку детального плану території площею 34,9998 га
(Конверсенергопром).
25. Надання дозволу ПрАт "Київобленерго" на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди.
26. Про затвердження бюджету Требухівської сільської ради на 2020 рік.
27. Про затвердження Програми соціально - економічного, культурного і духовного
розвитку села Требухів на 2020 рік.
28. Про затвердження Програми забезпечення охорони громадського порядку та безпеки
на території села Требухів на 2020 рік» в 2020 році.
29. Про затвердження програми «Утримання тимчасово вільних приміщень комунальної
власності Требухівської сільської ради на 2020 рік».
30. Про затвердження цільової Програми відзначення та вшанування окремих
працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого професіоналізму і
визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах життєдіяльності на 2020 рік».
31. Про затвердження штату апарату Требухівської сільської ради на 2020 рік.
32. Про затвердження Положення про оплату праці, преміювання, надання допомоги на
оздоровлення працівникам Требухівської сільської ради
33. Про затвердження Положення про оплату праці, преміювання, надання допомоги на
оздоровлення працівникам сільської пожежної охорони Требухівської сільської ради
34. Про затвердження Положення оплату праці, преміювання та виплату матеріальної
допомоги працівникам ДНЗ «Ромашка» Требухівської сільської ради.
35. Про встановлення щомісячної премії, надбавки та надання матеріальної допомоги
сільському голові села Требухів на 2020 рік
36. Про затвердження та фінансування Програми розвитку ДНЗ «Ромашка»
Требухівської сільської ради на 2020-рік.
37. Про затвердження норм харчування в ДНЗ “Ромашка” на 2020 рік.
38. Про затвердження батьківської плати в ДНЗ “Ромашка” села Требухів на 2020 рік.
39. Про затвердження Програми оздоровлення та літнього відпочинку дітей в 2020 році.
40. Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг місцевого
значення та вулиць і доріг комунальної власності Требухівської сільської ради на 2020 рік.
41. Про затвердження Програми розвитку Фізичної культури і спорту в селі Требухів на
2020 рік.
42. Про затвердження цільової програми на 2020 рік «Благоустрій села Требухів та села
Переможець Требухівської сільської ради.
43. Про затвердження Сільської Програми «Турбота» Требухівської сільської ради на
2020 рік.
44. Звіт голови про виконання бюджету Требухівської сільської ради
Броварського району Київської області за ІІІ квартал 2019 року.
45. Звіт сільського голови про виконання бюджету Требухівської сільської ради
Броварського району Київської області за 2018 рік.

46. Про затвердження Статуту комунального закладу Требухівське навчально виховне
об'єднання Броварського району Київської області «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів – заклад позашкільної освіти «Мала академія наук».
47. Про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».
48. Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в
Требухівській сільській раді.
49. Про визначення постійної комісії для здійснення контролю за дотриманням вимог
законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».
50. Про план діяльності Требухівської сільської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік
51. Про затвердження Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт
і послуг із застосуванням електронної системи закупівель.
52. Про затвердження «Положення про порядок зарахування дітей до дошкільного
навчального закладу «Ромашка» Требухівської сільської ради»
53. Про затвердження «Положення про порядок видалення зелених насаджень на
території села Требухів та селища Переможець»
54. Про повернення майна Будинку культури села Требухів, Клубу села Переможець та
сільської бібліотеки на баланс Требухівської сільської ради та передачу з оперативного управління
комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури»
будівель будинку культури села Требухів та клубу села Переможець».
55. Про зміни в складі виконавчого комітету.
56. Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік.
ІІ. Проекти рішень оприлюднено на офіційному сайті Требухівської сільської ради.

Засідання комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 18.02.2020 р.

опубліковано 12 лют. 2020 р., 00:35 Секретар сільради

18 лютого 2020 року о 17-00 годині в приміщенні Требухівської сільської ради відбудеться засідання комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Телефон для довідок: +38 (04594) 7-10-54

Засідання комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 29.01.2020 р.

опубліковано 22 січ. 2020 р., 23:52 Секретар сільради

29 січня 2020 року о 17-00 годині в приміщенні Требухівської сільської ради відбудеться засідання комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Телефон для довідок: +38 (04594) 7-10-54

Засідання комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 21.01.2020 р.

опубліковано 16 січ. 2020 р., 23:56 Секретар сільради

21 січня 2020 року о 17-00 годині в приміщенні Требухівської сільської ради відбудеться засідання комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Телефон для довідок: +38 (04594) 7-10-54

1-10 of 234