Заява про наміри. Заява про екологічні наслідки діяльності ТОВ «Кемікал Енерджі Компані»

опубліковано 4 лист. 2011 р., 12:15 Невідомий користувач   [ оновлено 7 лист. 2011 р., 10:50 ]
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ.
1. Інвестор (замовник): 
ТОВ «Кемікал Енерджі Компані».
Юридична адреса інвестора – 04073, Київ, Московський пр-т, 16, оф. 407.
Тел.: 097-8454344
2. Місцерозташування об'єкту:
Київська обл., Броварський р-н, с.Требухів, вул.Котовського, 33.
3. Характеристика діяльності об'єкту:
Підприємство планує організацію діяльності по збиранню, перевезенню, зберіганню небезпечних відходів на території складського комплексу.
ІТР та службовці - 5 чол.
Режим експлуатації - 365 днів на рік.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:
Планована діяльність сприятиме покращенню екологічній ситуації на об’єктах-утворювачах небезпечних відходів та забезпечуватиме раціональне поводження відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та ДСанПіНу 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних – майданчик загальною орієнтовною площею 450 м2 із складським ангаром (договір суборенди із ПП "Рост" №01 від 01.08.2011р.);
паливних – не потребує;
водних – до 1 м3/добу;
транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – навантажувач, роккла, вантажний автомобіль, легковий автомобіль з причепом.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності:
Відповідно до Додатку № 4 до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96р. № 173, розмір СЗЗ для об’єкту встановлений на рівні 100 м (ІV клас небезпеки).
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» відходи, із якими планується здійснювати операції по збиранню, перевезенню, зберіганню, відносяться до «Жовтого переліку» небезпечних відходів.
При розміщенні небезпечних відходів на території суб'єкта господарювання, згідно зі статтею 34 Закону України «Про відходи» та пункту 39 Статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» необхідно отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами.
Згідно з пунктом "д" Статті 17 Закону України «Про відходи» суб'єкти господарської діяльності зобов'язані "забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки", і згідно із пунктом "і" Статті 42 мають передавати їх тільки організаціям, що мають відповідні ліцензії.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території:
Майданчик еколого-інженерної підготовки і захисту території не потребує.
Підземні води до глибини 10 м від поверхні не зустрінуті.
Сучасні ерозійні процеси відсутні.
Категорія складності інженерно-геологічних умов (по БНіП 1.02.07-87) по всіх чинниках - 1 (проста).
8. Можливі види впливу планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
повітряне середовище:
 • викиди ЗР у випадку розливу електроліту, відпрацьованих нафтопродуктів, мастил та ін.; 
 • викиди від в’їзду-виїзду автотранспорту. 
водне середовище:
 • використання води питної якості до 1 м3/добу; 
 • передача на утилізацію стічних вод та рідких відходів з біотуалету, душових; 
ґрунти:
 • вплив об'єкту на грунти в режимі експлуатації відсутній (на ділянці здійснюється організоване відведення зливових стічних вод, встановлені спеціально відведені місця для тимчасового зберігання відходів), підземні води захищені від забруднень; 
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти:
 • здійснення діяльності передбачене на земельній ділянці, що не віднесена до об’єктів ПЗФ, зелені насадження відсутні. 
навколишнє соціальне середовище:
 • створення 5-ти додаткових робочих місць. 
навколишнє техногенне середовище:
 • пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкту відсутні. 
9. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знезараження або безпечного поховання:
Під час діяльності можуть утворюватись наступні відходи:
 • Побутові відходи (код відходу – 7720.3.1.01, група 77); 
 • Відходи люмінесцентних ламп (код відходу – 7720.3.1.26, група 77); 
 • Пісок, забруднений нафтопродуктами (код відходу – 9010.2.3.02, група 90); 
 • Промаслена ветош (код відходу – 7730.3.1.06, група 77). 
10. Об'єм виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003.
11. Участь громадськості:
Для ознайомлення з матеріалами ОВНС і надання пропозицій звертатися до розробника ОВНС та замовника:
 • ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ», генеральний директор Спіцина А.О. Адреса – м.Київ, вул.Механізаторів, 2. Тел./факс: (044)5201296, (067)4437037. E-mail: ecozahist@gmail.com
 • ТОВ «Кемікал Енерджі Компані»; директор – Босак В.З. 
04073, Київ, Московський пр-т, 16, оф. 407. Тел.: 097-8454344
З пропозиціями, зауваженнями та коментарями надана можливість звертатись у Требухівську сільську раду Броварського району, Київської області, адреса: 07454, с.Требухів, вул. Гоголівська 5.
  
ЗАМОВНИК                                                                                       ПРОЕКТУВАЛЬНИК  
ТОВ «Кемікал Енерджі Компані»                                                       ТОВ НВП «ЕКОЗАХИСТ»  
Босак В.З.                                                                                          Спіцина А.О.  
                                                           

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом щодо суті цих наслідків і гарантій виконання природоохоронних заходів із забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення планованої діяльності – п. 4.1 ДБН А.2.2-1-2003.


Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення 
     Здійснення діяльності ТОВ «Кемікал Енерджі Компані» по збиранню, перевезенню, зберіганню небезпечних відходів планується на території складського комплексу за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с.Щасливе, вул. Леніна, 17-А.
     Процес складатиметься з етапів: 
 • прийом, придбання відходів на своїй території або самовивезенням своїм транспортом з території власника відходів; 
 • сортування відходів на види; 
 • здійснення зберігання відходів для подальшої передачі / реалізації для утилізації, знешкодження, переробки підприємствам з правом переробки, утилізації, знешкодження небезпечних відходів даного виду. 
Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій 
     Суттєвими факторами, що можуть впливати на стан навколишнього природного середовища є наступні:
повітряне середовище:
- викиди ЗР у випадку розливу електроліту (сірчана кислота);
- викиди від в’їзду-виїзду автотранспорту.
водне середовище:
- використання води питної якості до 1 м3/добу;
- передача на утилізацію стічних вод та рідких відходів з біотуалетів та душової;
ґрунти:
- вплив об'єкту на грунти в режимі експлуатації відсутній (на ділянці здійснюється організоване відведення зливових стічних вод, встановлені спеціально відведені місця для тимчасового зберігання відходів), підземні води захищені від забруднень;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти:
- здійснення діяльності передбачене на земельній ділянці, що не віднесена до об’єктів ПЗФ, зелені насадження відсутні.
навколишнє техногенне середовище:
- пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкту відсутні. 

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності 
     Об'єкт входить до Додатку «Е» ДБН А.2.2-1-2003 – «Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» (п. 3). 
     Об’єкт не входить до видів виробництв і об'єктів І, II та III класу небезпеки за санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до "Державних санітарних правил об'єктів планування та забудови населених пунктів" №173 (примітка до Додатку «Е» ДБН А.2.2-1-2003).
     Ступінь екологічного ризику планованої діяльності визначений відповідно до Постанови КМУ від 19 березня 2008 р. №212 «Про затвердження розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)».
     Відповідно до п.п. (1) п. 2 зазначених «Критеріїв», діяльність комплексу відноситься до високого ступеня ризику.
     Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться не частіше двох разів на рік.

Заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів 
· Передбачені заходи по розміщенню і утилізації твердих побутових відходів і промислових відходів. Для збору і тимчасового складування кожного виду відходу на підприємстві є спеціально відведені місця. По мірі накопичення власні відходи віддаляються з території об’єкту і передаються іншим власникам для подальшого поводження з ними – на обробку, утилізацію, знешкодження, поховання та ін.
· Розмір СЗЗ для об’єкту встановлений на рівні 100 м.
· Дільниця для зберігання та сортування відходів має тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих речовин.
· Приміщення забезпечене приямками для збору електроліту та ін. рідин, що може розлитися, в приямку знаходиться змінна ємкість. З приямка (у випадку розлива електроліту та ін. рідин, вони стікаються в акумулюючий приямок) електроліт та ін. рідини в спеціальній тарі відправляються на переробку на спеціалізоване підприємство.
· Відпрацьовані АБ з пошкодженими моноблоками, окремі складники АБ утримують у кислототривких контейнерах.
· Технологічним процесом зберігання відходів передбачають ізолювання їх від дії навколишнього середовища (атмосферних опадів, прямої дії променів сонця, вивітрювання, запорошення).
· Для перевезення відходів застосовують контейнери за ГОСТ 18477-79, піддони, дерев'яні ящики та інші види тари відповідно до технічних умов на їх виготовлення, які забезпечують збережуваність відходів під час транспортування і зберігання.

Перелік залишкових впливів 
Залишковими впливами є:
 • забір питної води з централізованих водопровідних мереж згідно укладених договорів в орієнтовному обсязі 0,13-1,0 м3/добу; 
 • утворення відходів в наступній кількості:
 №
п/п
 Найменування відходу Клас небезпеки Кількість
 1.Побутові відходи (код відходу – 7720.3.1.01, група 77) 4 55,5 т/рік 
 2.Відходи люмінесцентних ламп (код відходу – 7720.3.1.26, група 77)  10,002 т/рік 
 3.Пісок, забруднений нафтопродуктами (код відходу – 9010.2.3.02, група 90)  40,3 т/рік 
4. Промаслена ветош (код відходу – 7730.3.1.06, група 77)  40,1 т/рік 
 5.Електроліт з батарей та акумуляторів відпрацьований(код відходу – 6000.2.9.09) 420,0 т/рік 

 • викид забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря в наступній кількості:
 
п/п
Найменування речовини
 Код

ГДКм.р.,

мг/м

 ГДКс.д.,
мг/м3

Клас небезпеки

 Максимально-разові
викиди, г/сек.  
 Потужність викиду,
 т/рік
 1 2 3 4
1.Оксид вуглецю  337 5 30,037  0,240
2. Діоксид азоту 301 0,085 0,04 20,034 0,219 
3. Завислі речовини, недиференційовні за складом  2902  0,5 - 0,1320,858 

ВСЬОГО:      1,32 т/рік

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення 
     Громадськість поінформована щодо планованої діяльності та змісту ОВНС («Заява про наміри» опублікована в ЗМІ (щотижнева газета "Вісті. Інформація. Реклама"). «Заява про екологічні наслідки діяльності» надана до місцевого органу самоврядування).
     Для ознайомлення з матеріалами ОВНС і надання пропозицій звертатися до розробника ОВНС та Замовника:
 • ТОВ Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ», генеральний директор Спіцина А.О. Адреса: – м. Київ, вул. Механізаторів, 2. Тел./факс: (044)5201296, (067)4437037. E-mail: ecozahist@gmail.com; 
 • ТОВ «Кемікал Енерджі Компані»; директор – Коваленко В.О.  Адреса 03049, Київ, вул. Курська, 10. Тел./факс: 044 581 52 91. E-mail: vakovko@gmail.com 

З пропозиціями, зауваженнями та коментарями надана можливість звертатись у Щасливську сільську раду Бориспільського району, Київської області, адреса: 08325, с. Щасливе, вул. Фестивальна.

Зобов'язання Замовника з охорони навколишнього середовища і забезпечення безпеки при експлуатації 
     При проведенні господарської діяльності замовник зобов'язується виконувати наступні вимоги: · Призначити відповідального за охорону навколишнього середовища та дотримання природоохоронних норм при експлуатації об’єкту;
 • Погоджувати проекти лімітів на утворення та розміщення відходів в разі їх тривалого зберігання без передачі на утилізацію (ЗУ “Про відходи”, ст.23, Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів (п.16), затв. постановою КМ від 3 серпня 1998 р. №1218);
 • Вести журнал первинного поточного обліку відходів, які утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються;
 • Вести форми державної статистичної звітності: № 1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію небезпечних відходів І-ІІІ класів небезпеки»; (Наказ Держкомстату України від 24.10.2006 №494 "Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки"); № 14 - МТП „Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва” (Наказ Мінприроди від 07.07.2008 №342 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення"); № 1 - ТР „Звіт про наявність автотранспорту”; № 3 - МТП „Звіт про залишки і витрати матеріалів”; № 4 - МТП „Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”;
 • Уживаний електроліт спеціалісти ТОВ «Кемікал Енерджі Компані» мають збирати, обліковувати у журналі обліку і обігу відходів, та здавати на утилізацію відповідно до законодавства ліцензованим організаціям; 
 • Здійснювати прийом, сортування та зберігання акумуляторних батарей відповідно до: 
  • ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93) Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови. Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 23.04.2001 № 180;
  •  ДСТУ ГОСТ 959:2006. Батареї акумуляторні свинцеві стартерні для автотракторної техніки. Загальні технічні умови;
  •  «Положення про порядок збирання та переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів, затверджено наказом: Мінпрому України, Мінекономіки України, Мінекобезпеки України від 31 грудня 1996 р. №223/154/165; 
  • «Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних, транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі», затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 р. №489.
 •  Подавати щоквартальний звіт про використання води по формі 2ТП-водгосп, вести журнали первинного обліку води (ПОД-11, ПОД-12) відповідно до ст.16 Водного Кодексу України, наказу Держкомстату України від 30.09.1997р. №230 до Київського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства;
 • Вести журнал первинного обліку води ПОД 13 (журнал обліку якості зворотних вод при відведенні зворотних вод у водні об’єкти, а також при відведенні у каналізаційну мережу, поля фільтрації), правильність їх ведення; · Здійснювати за свій рахунок сплату послуг щодо періодичного контролю за якістю води державними органами санітарного нагляду на виконання ч. 2 ст. 60 Водного Кодексу України.
 • На виконання п. 3.2 Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання", затв. Наказом МОЗУ від 23.12.1996р. №383, у порядку виконання функцій державного санітарно-епідеміологічного нагляду за якістю води в централізованих системах господарсько-питного водопостачання та її відповідністю гігієнічним вимогам до питної води – погоджувати з органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби:
  • всі види робіт, що проводяться або плануються до проведення на об'єкті водопостачання (водозабірні споруди, очисні споруди, насосні станції, резервуари, зовнішні системи подачі та розподілу води, системи внутрішнього водопроводу тощо) та пов'язані з ремонтом, реконструкцією, змінами технології очистки та знезаражування води; зміною умов спецводокористування;
  • графіки періодичності проведення, загальну кількість проб (без обліку обов'язкових контрольних проб) та зміст аналізів лабораторно-виробничого контролю (з урахуванням місцевих природних і санітарних умов) за якістю води: в місцях водозабору, в процесі обробки води в очисних спорудах, перед надходженням у зовнішню розподільну мережу; у системі внутрішнього водопроводу.
 • Отримувати та переглядати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (ЗУ “Про охорону атмосферного повітря”, ст.10, 11);
 • Вести журнал первинного обліку обсягів викидів ЗР (Наказ Держкомстату України від 20.10.2008 №396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та № 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)"); Своєчасно здійснювати сплату усіх необхідних екологічних податків, відповідно вимог розділу VIII Податкового Кодексу України, від 02.12.2010 р. 2755-VІ.
ЗАМОВНИК:                                                                                                                 РОЗРОБНИК ОВНС:
ТОВ «Кемікал Енерджі Компані»                                                                                  ТОВ НВП «ЕКОЗАХИСТ» 

___________ Босак В.З.                                                                                                     ___________ Спіцина А.О.

Comments