ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акту

ТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІС"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту
           Керуючись Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності « №1160-ІV від 11.09.2003 р.. на підставі ст..28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні КП «Сервіс» буде виносити на розгляд виконавчого комітету Требухівської сільської ради проект рішення «Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для І групи споживачів (населення) , ІІ групи споживачів (бюджетні установи) та ІІІ групи споживачів (інші споживачі).
           З метою забезпечення надання якісних послуг по водопостачанню та водовідведенню, зменшення рівня збитковості підприємства, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», підготовлено проект регуляторного акту “Про погодження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для І групи споживачів (населення) ІІ групи споживачів (бюджетні установи) та ІІІ групи споживачів (інші споживачі)”.
Розробником проекту регуляторного акту є комунальне підприємство “ Сервіс ” с. Требухів Броварського р-ну Київської обл.
Проект та аналіз впливу регуляторного акту буде опубліковано на офіційному сайті Требухівської сільської ради www.trebukhiv-rada.gov.ua та в газеті «Нове життя» Броварської районної державної адміністрації .
Зауваження та пропозиції, щодо даного проекту будуть прийматися протягом місяця з дня опублікування.

Адреса для надання пропозицій та зауважень: с. Требухів, вул. Гоголівська, 5, 
тел./факс: 71-052, 71-202.

Адміністрація КП “ Сервіс ”

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 
Проект рішення виконкому Требухівської сільської ради Броварського району Київської області "Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за групами споживачів по КП "Сервіс". 

  1. Визначення та аналіз проблеми , яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
          Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання з боку виконкому Требухівської сільської ради полягає у недостатності коштів, які отримує комунальне підприємство «Сервіс» від споживачів, що користуються послугами з водопостачання та водовідведення, а саме дохід підприємства не забезпечує відшкодування фактичних витрат на надання цих послуг. З 01 січня 2008 року, згідно рішення виконкому Требухівської сільської ради № 263 від 29 листопада 2007 року «Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», були введені тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів, які діють на сьогоднішній день (розраховані в цінах 2007 року). Існуючий тариф на даний час не забезпечує повного відшкодування вартості виробництва послуг і відшкодовує лише 49,9% необхідних витрат з водопостачання та 41,9 % витрат з водовідведення. Фінансовий стан підприємства не дає можливості виконувати необхідні планово-попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи, не проводиться заміна повністю зношених мереж водопостачання та каналізації, немає можливості замінити застаріле, неефективне обладнання на більш економічне, таке, що зменшить енергоємність виробництва.Проте самим головним є те, що ці всі фактори ставлять під загрозу якість питної води та екологічну безпеку довкілля, так як об′єкти водопостачання є об′єктами стратегічної важливості.
          Основні причини збитковості підприємства:
- чинне регулювання органів місцевого самоврядування суперечить вимогам Закону України “Про житлово-комунальні послуги ” від 24.06.2004 року № 1875 – ІV, ст.31, п.3 в якій визначено, що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; п.4,5,6,8 ст. 31 цього Закону не допускають затвердження цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат без відповідного відшкодування з бюджету;
- витрати на послуги водопостачання та водовідведення зросли через інфляційні процеси в державі: за період , що минув значно подорожчали паливно-мастильні матеріали, збільшилася вартість електроенергії, зріс розмір мінімальної заробітної плати, зросли ставки податків та зборів та ін.;
- фінансовий стан підприємства ускладнює велика дебіторська та кредиторська заборгованість.
           Всі ці фактори вплинули на необхідність негайно розпочинати процес поетапного доведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня .
           Враховуючи вищевикладене підприємством на першому етапі пропонується наступна зміна тарифів:
                                                                          Діючі           Пропоновані                    %
                                                                        тарифи               тарифи                зростання
Водопостачання, грн. / м куб.                         3,27                    6,55                         100
Водовідведення , грн. / м куб.                         4,82                  11,50                         139 
           Тарифи на послуги формуються згідно вимог «Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №959 від 12.07.2006 року зі змінами та доповненнями .

Comments