Проект рішення про затвердження тарифів на послуги зі здавання в оперативну оренду торгових місцьТРЕБУХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
                                                                                                                                                         
Про затвердження тарифів на послуги
зі здавання в оперативну оренду торгових місць


Розглянувши лист Комунального підприємства "Сервіс" щодо пропозиції затвердження тарифів на послуги зі здавання в оперативну оренду з метою ліквідації збитків підприємства, керуючись п. а. ст..28 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Требухівської сільської ради:
ВИРІШИВ: 
  1. Затвердити тарифи на послуги з оперативної оренди торгового місця на торговому майданчику КП «Сервіс» за 1 кв. метр 31,35 грн. 
  2. Затвердити ціну на послугу з оренди торгового місця, що має разовий (одноденний) характер, для здійснення продажу продовольчих та непродовольчих товарів на торговому майданчику КП «Сервіс», згідно додатку №1. 
  3.  Рішення вводиться в дію з 1 жовтня 2011 року . 
  4.  Рішення сесії Требухівської сільської ради від 29 листопада 2007 року №263 «Про встановлення плати за послуги на ринку», визнати таким, що втратило чинність. 
  5. Комунальному підприємству «Сервіс» забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації у 5-ти денний термін. 
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільради Куць Н.К. 

Сільський голова                                                                                        В.А.Васильєв


АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 
Проект рішення виконкому Требухівської сільської ради Броварського району Київської області "Про встановлення тарифів 
на послуги торгового майданчика КП "Сервіс". 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
     В селі Требухів по вул. Горького, 2б знаходиться торговий майданчик, територія якого складає 2500 кв.м.
     Послугами ринку для продажу продовольчих та промислових товарів користуються підприємства – платники фіксованого та єдиного податку.
     У квітні 2011 року комунальне підприємство «Сервіс» отримало державний акт на земельну ділянку торговельного майданчика.
     З метою організації реконструкції торгового майданчика, благоустрою території та створення сприятливих умов для торгівлі, на ринку необхідно встановити в законному порядку тарифи на послуги оренди торгових місць. Правові відносини між суб`єктами господарювання, які здійснюють торгову діяльність на вказаному об`єкті, та власником визначеної вище території здійснювати на підставі договорів оренди.
     Розрахунок орендної плати здійснюється на підставі Методики, затвердженої Наказом Міністерства економіки України Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємства від 30.06.2009 №638/109 «Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів» із змінами та доповненнями.
     Враховуючи вищевикладене, з метою організації сприятливих умов на торговому майданчику, упорядкування відносин та усунення порушень чинного законодавства, виникла необхідність встановлення тарифів на послуги ринку КП «Сервіс» з надання земельних ділянок в оренду для здійснення торгівлі.
     Як наслідок, нестача власних оборотних коштів, отриманих від реалізації надання послуг, може призвести до зростання кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також неможливості сплачувати своєчасно та в повному обсязі податки до бюджету, в результаті припинення надання послуг споживачам.
     Таким чином, для досягнення основної мети та усунення порушень законодавства надаються для встановлення тарифи на послуги ринку КП «Сервіс».
2. Цілі державного регулювання.
     Метою регуляторного акту є:
- встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги ринку КП «Сервіс»;
- забезпечити якісне і в повному обсязі надання послуг населенню та суб'єктам господарювання;
- забезпечити беззбиткову діяльність підприємства.
3. Опис механізмів і заходів , які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
    Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
- регулювання побудовано відповідно до принципів регуляторної політики.
- розрахунок тарифів проводиться за Методикою затвердженою Наказом Міністерства економіки України Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 №638/109 "Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів "із змінами та доповненнями.
4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
     Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.
На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Влив може мати як негативний так і позитивний характер.
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є подальше підвищення тарифів на електроенергію, значні темпи інфляції, зміна рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, реагентів, інших статей собівартості надання послуг.
     Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
     Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів дозволить підприємству надавати споживачам якісні послуги у повному обсязі, розширення сфери з надання послуг, збільшення кількості торговельних місць для залучення більшої кількості суб’єктів господарювання та товаровиробників, знизити рівень збитковості підприємства, своєчасно сплачувати податки та збори, заробітну плату працівникам та ін.
5. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.
     Термін дії запропонованого регуляторного акту – необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та у інших необхідних випадках.
6. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
     Для відстеження регуляторного акту використовуються такі статистичні показники:
     Кількісні показники:
- обсяг послуг у кількісному виразі, тис. кв. м;
- обсяг послуг у вартісному виразі, тис. грн.;
- кількість суб’єктів господарювання, які користуються послугами ринку,од.;
- розмір надходжень до державного бюджету і державних цільових фондів, пов’язаними з дією акта.
     Якісні показники:
- недопущення зниження обсягу послуг та запобігання випадкам неякісного обслуговування споживачів послуг ринку.
     Строк дії регуляторного акту може бути обмежений при різкому підвищенні вартості електроенергії, технічної води, матеріалів, мінімальної заробітної плати, податків та інших чинників, які призведуть до підвищення собівартості послуг.
     Очікуються такі показники результативності: складання анкет, проведення анкетування фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності; підведення підсумків анкетування; аналіз результатів анкетування.
     Базове відстеження результативності регуляторного акту - до набрання актом чинності.
     Повторне відстеження результативності регуляторного акту - буде проведено через рік після набрання чинності регуляторного акта.
Група осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, складатиметься з фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності.

              Директор КП  "Сервіс"                                                                                                   М. М. Пісьменюк
Comments