Проект рішення Требухівської сільської ради "Про тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення"

    Розглянувши лист Комунального підприємства "Сервіс" щодо пропозиції затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на підставі висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Київській обл.. №№143/11-148/11 від 21 липня 2011 року відповідно до ст..10 Закону України «Про ціни та ціноутворення » з метою ліквідації збитків підприємства, керуючись п.а. ст..28 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст..31 Закону України
« Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет Требухівської сільської ради ВИРІШИВ: 
 1. Затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для І, ІІ, ІІІ групи споживачів                         
  З централізованого водопостачання:
  - І група (населення) 6,55 грн./м3
  - ІІ група (бюджетні установи) 6,84 грн./м3
  - ІІІ група (підприємства) 9,04 грн./м3 
  З централізованого водовідведення:
  - І група (населення) 11,50 грн./м3 
  - ІІ група (бюджетні установи) 13,00 грн./м3                                                                                                                                                         - ІІІ група (підприємства) 16,11 грн../м3
 2. Рішення вводиться в дію з 01 жовтня 2011 року.  
 3. Рішення виконкому Требухівської сільської ради від 29 листопада 2007 року №263 «Про встановлення тарифів на житлово - комунальні послуги», визнати таким, що втратив чинність. 
 4. Комунальному підприємству "Сервіс" забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації у 5-ти денний термін. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Куць Н.К. 

Сільський голова                                                                             В.А.Васильєв 


АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 
Проект рішення виконкому Требухівської сільської ради Броварського району Київської області "Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за групами споживачів по КП "Сервіс". 

     1. Визначення та аналіз проблеми , яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин. 
     Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання з боку виконкому Требухівської сільської ради полягає у недостатності коштів, які отримує комунальне підприємство «Сервіс» від споживачів, що користуються послугами з водопостачання та водовідведення, а саме дохід підприємства не забезпечує відшкодування фактичних витрат на надання цих послуг.
     З 01 січня 2008 року, згідно рішення виконкому Требухівської сільської ради № 263 від 29 листопада 2007 року «Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», були введені тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів, які діють на сьогоднішній день (розраховані в цінах 2007 року). Існуючий тариф на даний час не забезпечує повного відшкодування вартості виробництва послуг і відшкодовує лише 49,9% необхідних витрат з водопостачання та 41,9 % витрат з водовідведення.
     Фінансовий стан підприємства не дає можливості виконувати необхідні планово-попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи, не проводиться заміна повністю зношених мереж водопостачання та каналізації, немає можливості замінити застаріле, неефективне обладнання на більш економічне, таке, що зменшить енергоємність виробництва.
Проте самим головним є те, що ці всі фактори ставлять під загрозу якість питної води та екологічну безпеку довкілля, так як об′єкти водопостачання є об′єктами стратегічної важливості.
     Основні причини збитковості підприємства:
- чинне регулювання органів місцевого самоврядування суперечить вимогам Закону України “Про житлово-комунальні послуги ” від 24.06.2004 року № 1875 – ІV, ст.31, п.3 в якій визначено, що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; п.4,5,6,8 ст. 31 цього Закону не допускають затвердження цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат без відповідного відшкодування з бюджету;
- витрати на послуги водопостачання та водовідведення зросли через інфляційні процеси в державі: за період , що минув значно подорожчали паливно-мастильні матеріали, збільшилася вартість електроенергії, зріс розмір мінімальної заробітної плати, зросли ставки податків та зборів та ін.;
- фінансовий стан підприємства ускладнює велика дебіторська та кредиторська заборгованість.
     Всі ці фактори вплинули на необхідність негайно розпочинати процес поетапного доведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.
     Враховуючи вищевикладене підприємством на першому етапі пропонується наступна зміна тарифів:
                                                                           Діючі          Пропоновані                %
                                                                         тарифи            тарифи             зростання
Водопостачання, грн. / м куб.                    3,27                  6,55                     100
Водовідведення , грн. / м куб.                    4,82                11,50                     139

     Тарифи на послуги формуються згідно вимог «Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №959 від 12.07.2006 року зі змінами та доповненнями.

 №
п/п
 ПоказникиВраховано в діючих тарифах на 2007 рік Враховано в розрахунках тарифу на 2011 рік  Збільшення витрат підприємства
 1.Вартість електроенергії, грн./кВт. 0,42 1,00 138 %
 2. Паливно-мастильні матеріали (ДП) грн./літр 5,00 9,85 97 %
 3.Мінімальна заробітна плата 430,00 960,00 123 %
 4.Прийом стоків КП "Броваритепломережа" 1,18 3,37 186 %
Середній відсоток збільшення витрат по підприємству складає 136 %
     Дана проблема призводить до заборгованості підприємства по розрахункам з робітниками по заробітній платі, заборгованості по податкам та зборам до бюджету, заборгованості за енергоносії, скорочення чисельності працюючих, що ставить під загрозу надання послуг з водопостачання та водовідведення споживачам с. Требухів.
     2. Цілі державного регулювання.
     Метою регуляторного акту є :
 • надання життєво-необхідних якісних послуг з водопостачання та водовідведення населенню села, дитячим закладам, лікарні, школі, будинку культури та іншим споживачам с. Требухів; 
 • беззбиткова діяльність КП “Сервіс” відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України “Про житлово - комунальні послуги ” від 24.06.2004 року №1875-IV. 
     Реалізація мети передбачає установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
     Негативною оцінкою впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акту є можливе зниження рівня платіжної спроможності певної категорії населення, для яких підвищення тарифу суттєво вплине на сімейний бюджет. З іншого боку збільшиться категорія населення, що зможе отримати субсидію на житлово-комунальні послуги, а на споживачів, що вже користується субсидією, дана проблема не справлятиме негативний вплив.
     3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
     Принципи та способи досягнення цілей регулювання:
 • регулювання побудовано відповідно до принципів регуляторної політики. 
 • розрахунок тарифів проводиться відповідно до "Порядку формуванню тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення " , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №959 зі змінами.

     4. Обґрунтування можливості досягнення визначення цілей у разі прийняття регуляторного акта.
     Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.
     На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Влив може мати як негативний так і позитивний характер.
     Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, реагентів, інших статей собівартості надання послуг, та зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства.
     Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.
     Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів для І, ІІ та ІІІ груп споживачів дозволить підприємству надавати споживачам якісні послуги у повному обсязі, знизити рівень збитковості підприємства , утримувати основні засоби у належному стані, своєчасно сплачувати податки та збори, заробітну плату працівникам, розраховуватися за енергоносії, теплопостачання та ін.
     Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта.
     Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта визначається наданням висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з водопостачання та водовідведення Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами.

     5. Обґрунтування строку дії регуляторного акту. 

     Термін дії запропонованого регуляторного акту – необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та у інших необхідних випадках.

     6. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
     Для відстеження регуляторного акту використовуються статистичні показники:

 • показники прибутковості та збитковості підприємства;
 • динаміка погашення кредиторської заборгованості (зокрема за прийом стоків КП "Бровариводоканал", КП "Броваритепловодоенергія" та з виплати заробітної плати)
     Строк дії регуляторного акту може бути обмежений при різкому підвищенні вартості електроенергії, технічної води, матеріалів, мінімальної заробітної плати, податків та інших чинників, які призведуть до підвищення собівартості послуг.
     Очікуються такі показники результативності: складання анкет, проведення анкетування фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності; підведення підсумків анкетування; аналіз результатів анкетування.
     Базове відстеження результативності регуляторного акту - до набрання актом чинності.
     Повторне відстеження результативності регуляторного акту - буде проведено через рік після набрання чинності регуляторного акта.
     Група осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, складатиметься з фізичних осіб, представників бюджетних установ, суб'єктів підприємницької діяльності.
Comments